top of page

תחרות לתכנון עיריית אילת

 

מרכז רפואי דימונה

מרכז רפואי בדימונה בשטח של כ 1000 מ"ר הכולל חדר מיון קדמי, חדר רנטגן, מחלקת דיאליזה, מרפאת שיניים וחדרי רופאים מומחים.

 

 

פרויקטים נבחרים:

כפר גימלאים - דרום הארץ

תב"ע בסמכות מחוזית הכוללת 200 יח"ד לגימלאים עצמאיים, כ -30 יח"ד לגמלאים סיעודיים, מבני שירות, פעילות ורפואה.

 

מעונות סטודנטים - דרום הארץ

תב"ע בסמכות מחוזית הכוללת 400 יח"ד לסטודנטים, מבני שרות, מסחר ופעילות לשימוש קהילת הסטונדטים והמושב. בנוסף, כוללת התב"ע כ 60 מגרשים למגורים להרחבת המושב.

 

 

 

בניה ציבורית

bottom of page